Jdi na obsah Jdi na menu
 


Náš volební program (Komunální volby 2010)

23. 9. 2010

 

 

Volební program ČSSD pro komunální volby 2010
 

 
Volební program ČSSD pro komunální volby 2010

 

 
Cílem volebního programu ČSSD v Jílovém je rozvoj města spolu s dalším prohlubováním účasti občanů na správě a řízení věcí veřejných. Naší snahou je vrátit do komunální politiky slušnost a jasná pravidla.
 
Rozvoj města a ekonomika
       Zajistíme podmínky pro výstavbu marketu a přivedeme investora, který splní své závazky (započne výstavbu).
       Zajistíme průhlednost výběrových řízení.
       Zejména u veřejných zakázek zohledníme možnost zaměstnání pro občany Jílového.
       Maximálně využijeme dotační programy kraje, státu a EU.
 
Sociální politika
     Projekt klidného stáří (zasadíme se o zřízení HOSPICu a Domova důstojného stáří).
      Připravíme koncepci bytové politiky města, ve které zohledníme zejména potřeby mladých a rodin s dětmi.
       Zaměříme se na odpovědnou správu bytového fondu města.
 
Školství, kultura a sport
      Vypracujeme koncepci moderní a kvalitní ZŠ v Jílovém a zefektivníme využití školních budov.
   (důležité je přemístění prvního, druhého ročníku a družinou z budovy na Sněžnické  ulici - bezpečnost)  
       Budeme rozvíjet činnost Centra mimoškolní a zájmové činnosti při ZŠ.
      Rozšíříme provozní dobu předškolních zařízení pro pokrytí potřeb rodičů pracujících na směny.
       Vyřešíme trvalý nedostatek míst v předškolních zařízeních v Jílovém.
       Budeme podporovat kulturní činnosti (koncerty, hudební párty, výstavy, divadelní představení a jarmarky…)
       Podpoříme sportovní a zájmová sdružení (skatepark, dětská hřiště, multifunkční sportovní areál…).
       Zřídíme otevřené kluziště pro volnočasové aktivity (diskotéky na ledě, karnevaly atd.)
       Zajistíme včasné otevření, zkvalitnění a rozšíření služeb koupaliště (sociální zázemí, občerstvení, kulturní programy)
 
Zvýšení informovanosti obyvatel, posílení přímé demokracie
         Prostřednictvím anket zapojíme do důležitých rozhodovacích procesů města veřejnost a tím posílíme přímou demokracii.
        Upravíme rozdělení voličů do volebních okrsků tak, aby místo volby bylo co   nejblíže bydlišti voliče. 
 
 
Bezpečnost, doprava a komunikace
       Zkvalitníme činnost městské policie a vytvoříme fungující model spolupráce s Policií České republiky.
       Zlepšíme podmínky pro práci Sboru dobrovolných hasičů Jílového a využijeme možnosti ocenění jejich práce.
     Zvážíme možnost zavedení městské kyvadlové dopravy ve městě a přilehlých obcích.
     Zaměříme se na problematickou dopravní situaci na ulici Nábřeží spolu s křižovatkou ulic Sněžnická a Lipová.
      Rozšíříme stávající parkovací plochy.
     Budeme usilovat o zahájení prací na přivaděči D8.
    Budeme prosazovat bezplatnou dopravu pro seniory starší 70 let (stejně jako v Děčíně).
                                
 
 
 
 
 
Životní prostředí a čistota obce
       Prosadíme pročištění městských kanalizací, tak aby nedocházelo k poškození majetku města a občanu při povodních a přívalových deštích.
  Využitím institutu veřejně prospěšných prací přispějeme ke zkvalitnění životního prostředí ve městě v průběhu celého roku (úprava zeleně, pravidelný úklid, atd.).
 
 
 
 
 
 
Přijďte 15. – 16. října 2010 k volbám